Deklaracja dostępności

12.04.2023 12:04

 

Urząd Gminy Szudziałowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej podatki.szudzialowo.ipodlaskie.pl i oplaty.szudzialowo.ipodlaskie.pl.

Data publikacji strony internetowej:  2023-11-06. Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urząd Gminy Szudziałowo, adres poczty elektronicznej informatyk@szudzialowo-gmina.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 722 14 04.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko,
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
  • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Urząd Gminy Szudziałowo, ul. Bankowa 1, 16-113 Szudziałowo.

Budynek urzędu jest częściowo przystosowany do obsługi osób, które mają trudności w poruszaniu się.

Budynek usytuowany jest w centrum Szudziałowa, przy głównym skrzyżowaniu, można do niego dotrzeć (dojechać) samodzielnie lub autobusami komunikacji publicznej. Za urzędem umiejscowiony jest bezpłatny parking samochodowy z wydzielonym i oznaczonym miejscem przeznaczonym dla osób  niepełnosprawnych.                                                                                                                              

Do wejścia głównego budynku prowadzą chodniki, które nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących. Do wejścia głównego prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, urząd wyposażony jest w schodołaz. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.                                 

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Po wejściu do budynku, w holu na wprost od wejścia głównego są schody prowadzące na piętro, gdzie znajduje się Sekretariat i można uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach, informacje można również uzyskać w pokoju nr 7, który znajduje się na parterze budynku po prawej stronie od wejścia.

Dotarcie na inne niż parter piętra budynku możliwe jest schodami nie przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie posiada windy umożliwiającej dotarcie na piętra, budynek posiada schodołaz.

Toaleta dla interesantów dostępna jest na parterze budynku, na lewo od wejścia głównego oraz na piętrze na prawo od wejścia schodami.

Na parterze budynku znajduje się sala konferencyjna przystosowana dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Osoby niepełnosprawne mają prawo do skorzystania, w celu ułatwienia załatwienia sprawy w urzędzie, z pomocy wybranej przez siebie osoby (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat). W celu ułatwienia i przyśpieszenia załatwienia sprawy prosimy o wcześniejsze poinformowanie czego ma dotyczyć wizyta.